Inhoud van dit artikel:

Verdrietig zijnIemand die depressief is heeft de volgende ongemakken: gevoel van somberheid, meestal vergezeld van gebrek aan interesse en plezier in de normale dingen van het leven en verminderde energie.

Somberheid is een begrijpelijke reactie op persoonlijke tegenslag en kan een tijd duren. Als nare gevoelens zodanig verergeren dat het dagelijkse leven moeilijk wordt spreekt men van een depressie. Twintig procent van de mensen heeft op enig moment in zijn leven ongemak van een depressie, meestal rond het dertigste levensjaar. Vrouwen hebben er tweemaal zo vaak last van als mannen.

Bij sommige mensen gaat een depressie na een paar dagen of weken vanzelf over. Andere hebben echter professionele hulp nodig. Een depressie gaat vaak gepaard met angst, er kan bijvoorbeeld een constant naar voorgevoel zijn of voortdurend tobben.

Oorzaken

Depressie kan zich ontwikkelen als iemand een stresvolle gebeurtenis heeft meegemaakt zoals het verbreken van een relatie of een sterfgeval. Een traumatische ervaring in de jeugd, zoals het verlies van een ouder, kan de vatbaarheid voor een depressie verhogen. Bovendien komen depressies in sommige families meer voor.
Er zijn verschillende lichamelijke ziekten die een depressie kunnen uitlokken. Hiertoe behoren sommige infectieziekten zoals de ziekte van Pfeiffer, neurologische stoornissen zoals de ziekte van Parkinson en hormoonstoringen zoals het syndroom van Cushing. Hormonale veranderingen in de overgang of na een bevalling kunnen eveneens een depressie uitlokken.
Een aantal psychische stoornissen kan bij daarvoor gevoelige personen tot een depressie aanleiding geven. Hiertoe behoren fobieën, anorexia nervosa, alcoholverslaving en drugsverslaving. Sommige mensen hebben een seizoensgebonden depressie en zijn alleen in de winter depressief. Depressie kan ook het gevolg zijn van het gebruik van bepaalde medicijnen zoals betablokkers, bloeddrukverlagers en spierversterkende middelen. Een depressie heeft meestal geen eenduidige oorzaak maar er zijn veel factoren die in combinatie ertoe kunnen leiden.

1. Symptomen

Een kenmerk van depressiviteit is somberheid of zelfs wanhoop die s'morgens het sterkst aanwezig is zich ook duidelijk manifesteert de rest van de dag.

Veel voorkomende symptonen zijn:

 • verlies van interesse en plezier in de normale dingen van het leven
 • verminderde energie
 • moeilijkheden met concentreren
 • minderwaardigheidsgevoel
 • schuldgevoelens
 • vlug wenen
 • wanhoopsgevoel
 • minder zin in seks
 • gewichtsverlies of gewichtstoename
 • slaapeloosheid of juist overmatig slaapbehoefte hebben
 • vrij veel aan de dood denken
 • geen beslissingsvermogen hebben

Bij ouderen kunnen verwardheid, vergeetachtigheid en persoonlijkheidsveranderingen optreden. Verwaarlozing van normale dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging en eten kan bij ouderen eveneens een teken van depressie zijn.

Zeer ernstige depressieve mensen kunnen dingen zien of horen die er niet zijn.Zelfs waanvoorstellingen kunnen optreden, iemand kan er bijvoorbeeld onterecht van overtuigd raken dat zijn partner vreemdgaat. Een zeer depressief persoon kan zelfmoord plegen of pogingen daartoe ondernemen.

2. Behandeling

Als u een lichte depressie hebt dan gaat deze meestal over als u begrip en steun van uw naasten krijgt. Als u toch hulp nodig hebt dan kan een depressie vrijwel altijd effectief worden behandeld met medicijnen, psychotherapie of een combinatie van beide. Bij zéér ernstige gevallen worden elektroshocks toegepast.

Er zijn verschillende middelen tegen een depressie. Meestal worden antidepressiva voorgeschreven. Er zijn soorten die lastige bijwerkingen geven, de werkzaamheid is bij vrijwel alle antidepressiva gelijk. De stemming verbetert meestal als u het middel twee tot vier weken hebt genomen. Als er na een maand weinig verbetering is, of als er vervelende bijwerkingen zijn, kan de dosering worden bijgesteld of een ander middel worden gekozen. Als de depressie verdwenen is moet u tenminste nog vier maanden doorgaan met antidepressiva om de kans op een terugval aanzienlijk te verkleinen. De behandeling duurt tenminste zes maanden. Er is geen kans op verslaving bij antidepressiva maar bij plotseling stoppen kan de depressie terugkeren.