Glaucoom is een abnormale hoge druk van het vocht in het oog.

Het vocht stroomt onafgebroken het oog in en uit om de weefsels te voeden en de vorm te bewaren. Bij glaucoom wordt de vochtstroom uit het oog belemmerd waardoor de druk in het oog stijgt. Door deze hoge druk kunnen zenuwen in het lichtgevoelige netvlies en in de oogzenuw die signalen van het netvlies naar de hersenen stuurt, blijvend beschadigd raken.

Glaucoom komt meer voor naarmate men ouder wordt en treft vooral mensen boven de 60 jaar. Indien glaucoom niet behandeld wordt kan het leiden tot blindheid.

1. Typen glaucoom

Er bestaan twee veel voorkomende (acuut en chronisch) en twee zeldzame typen (aangeboren en secundair). 

Acuut glaucoom ontwikkelt zich snel en veroorzaakt gezichtsverlies en heftige pijn in het oog. Chronisch glaucoom ontwikkelt zich juist langzaam en pijnloos, dikwlijs in de loop van vele jaren. Er zijn vaak geen merkbare symptomen voordat de ogen ernstige schade hebben opgelopen. Beide vormen kunnen erfelijk zijn.

Secundair glaucoom ontstaat als gevolg van een achterliggende stoornis, zoals uveïtis, of door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen zoals oogdruppels met corticosteroïden. Aangeboren glaucoom is te wijten aan een defect in de vochtafvoer van het oog. De aandoening is vanaf de geboorte aanwezig en kan tot blindheid leiden.

2. Behandeling

Glaucoom wordt vastgesteld door de druk in het oog te meten met een zogenaamde tonometer. De aandoening moet altijd behandeld worden. Men begint met het verlagen van de druk in het oog met oogdruppels. In sommige gevallen is daarna een operatie noodzakelijk om de vochtafvoer te versnellen en te voorkomen dat de druk in het oog oploopt. Een juiste behandeling kan gewoonlijk verder gezichtsverlies voorkomen.

3. Bekende personen

Bekende personen die ook de aandoening van glaucoom hebben zijn o.a. de zanger Bono van U2 en Patje van 2 Fabiola.
Bono met glaucoomPatje met glaucoom