Inhoud van dit artikel:

 Geneesmiddelen dementieDementie is een combinatie van verschillende symptomen zoals geheugenverlies, verwarring en algemene geestelijke achteruitgang. Voor de familie en goede vrienden is dit een zeer confronterende ziekte, maar de patient zelf beseft dikwijls niet dat hij deze ziekte heeft. Gewoon een slecht geheugen is geen teken van dementie, bij ouder wordende personen is het een normaal verschijnsel dat het geheugen verminderd. Dementie komt vrij veel voor bij mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Vaak is het een onbehandelbare aandoening maar soms is er echter wel een onderliggende oorzaak die toch kan behandeld worden. Bijvoorbeeld een oudere die ernstig depressief is kan dement lijken omdat er een aantal vergelijkbare symptomen optreden zoals vergeetachtigheid.

Ebixa voor het behandelen van dementiesymptomen
 
Meer info & bestelmogelijkheden

1. Oorzaken

Dementie gaat gepaard met een verminderd aantal hersencellen waardoor het hersenweefsel slinkt. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Bij vasculaire dementie wordt de bloedstroom in de kleine vaten van de hersenen door stolsel geblokkeerd. Minder voorkomende oorzaken zijn de ziekte van Huntington, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en de ziekte van Parkinson. Ook jonge mensen kunnen dementeren, mensen met aids en alcoholisten hebben een verhoogd risico. Medicijnen zoals anticonvulsiva en antidepressiva kunnen eveneens geheugenverlies veroorzaken dat lijkt op dementie. Ook erfelijke factoren kunnen een rol spelen.

De symptomen kunnen zich in een periode van maanden of jaren ontwikkelen. Symptomen zijn het niet meer herinneren van recente gebeurtenissen, verlies van het geestelijk vermogen, moeilijk kunnen deelnemen aan gesprekken, de woordenschat die verminderd, emotionele uitbarstingen vertonen, rusteloosheid, ronddwalen en de persoonlijke hygiëne verwaarlozen.

In het beginstadia van dementie kan de patiënt angstig of depressief worden omdat hij op dat ogenblik beseft dat hij aan geheugenverlies lijdt. In een latere fase kan de patiënt steeds meer afhankelijker worden.

2. Behandeling

De meeste oorzaken kunnen niet behandeld worden maar de symptomen kunnen met medicatie verlicht worden. Een depressie kan bijvoorbeeld behandeld worden met antidepressiva.