1. Parasitaire infectie van de rode bloedcellen, verspreid door steekmuggen

anti-malariapillenWereldwijd krijgt één op de drie mannen een parasitaire infectie die de rode bloedcellen vernietigt. Elk jaar hebben er in de tropische landen ongeveer 10 miljoen mensen ongemakken van Malaria en sterven er ongeveer twee miljoen aan deze ziekte, meestal kinderen. Malaria mag dan ook niet onderschat worden door de West-Europeanen die een bezoek brengen aan de tropen. In België en Nederland zijn er ieder jaar meer dan vijfhonderd nieuwe ziektegevallen bij reizigers die terugkeren uit tropische landen. De malariaparasiet wordt op de mens overgebracht door steekmuggen van het geslacht Anopheles. De parasiet is ondertussen op veel plaatsen resistent geworden tegen de gebruikelijke anti-malariamiddelen.

Oudere kinderen en volwassenen die in een gebied wonen waar Malaria heerst zullen regelmatig een lichte aanval van deze ziekte krijgen en op die manier hun weerstand vergroten. De kans op een ernstige infectie neemt dan af. Wanneer u langer dan één jaar in een gebied verblijft dat vrij is van malaria zal uw weerstand verdwijnen, u zal bij een terugkeer dan toch preventieve maatregelen moeten nemen.

Meer info & bestelmogelijkheden antimalariapillen

2. De eerste verschijnselen van malaria

De eerste symptomen treden pas twaalf dagen tot zes weken na de steek op. Als malaria niet behandelt wordt dan zullen steeds terugkerende aanvallen van de symptomen zich voordoen, telkens wanneer rode bloedcellen worden vernietigd door de parasiet. De aanvallen duren meestal vier tot acht uur en komen om de twee tot drie dagen terug.

Deze ongemakken doen zich voor bij een aanval:

 • hoge koorts
 • koude rillingen
 • hevig zweten
 • verwardheid
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • misselijkheid
 • braken

Tussen de aanvallen door is ernstige vermoeidheid het enige ongemak.

3. Verschillende typen malaria

Malaria kan worden veroorzaakt door vier verschillende parasieten van het geslacht Plasmodium, die elk een andere vorm veroorzaken. De gevaarlijkste is malaria tropica en wordt veroorzaakt door Plasmodium falciparum. Indien bij dit type de behandeling niet gestart wordt dan kan het binnen de 48 uur dodelijk zijn. De andere drie typen malaria worden veroorzaakt door Plasmodium malariae, Plasmodium ovale en plasmodium vivax, deze zijn minder ernstig.

4. Infectie wordt overgebracht door de mug

Alle malariaparasieten worden overgebracht door de steek van een geïnfecteerde mug. Ze vermenigvuldige zich eerst in de lever en komen dan in de bloedbaan terecht waar ze binnendrigen in de rode bloedcellen. Dan vermenigvuldigen ze zich verder. Na 48 tot 72 uur zal de geïnfecteerde rode bloedcel openbarsten en komen er nieuwe parasieten vrij die op hun beurt dan weer andere bloedcellen binnendringen. Als een mug, die niet geïnfecteerd is, een geïnfecteerd mens steekt, dan raakt de mug zelf geïnfecteerd en ontwikkelt de parasiet zich zo verder. De mug kan dan de ziekte overbrengen op andere mensen. Alle typen van malaria kunnen door zwangere vrouwen overgebracht worden op hun ongeboren kind.

5. Wat kan men doen om malaria te voorkomen?

Als u naar een gebied reist waar malaria voorkomt dan gaat u naar de huisarts. U zal waarschijnlijk enkele dagen voor uw vertrek antimalariamiddelen moeten innemen en dit ook na uw terugkeer enkele weken moeten blijven doen.

Eenmaal op uw reisbestemming kan je dit ongemak bestrijden door het volgende te doen:

 • uw lichaamsdelen goed bedekt houden
 • slapen onder een muskietennet dat geïmpregneerd is met een insectenverdelgend middel
 • uw huid en uw kleding insmeren met een insectenverdelgend middel

De malariamug is hoofdzakelijk actief na zonsondergang

6. De behandeling

Als u binnen het jaar na uw reis naar een gebied waar malaria heerst onverklaarbare koortsaanvallen krijgt, dan heeft u wellicht malaria. Ga naar de huisarts, deze zal een bloedmonster nemen voor de diagnose.

Neem zo snel mogelijk een antimalariamiddel om complicaties te vermijden. De behandeling hangt af van het type malaria, de ernst van de symptomen en de regio van de wereld waar u geïnfecteerd werd. Resistentie tegen de medicaties kan van regio tot regio sterk verschillen.

Als u malaria tropica heeft dan moet u meestal de eerste uren of dagen in het ziekenhuis worden behandelt. Soms is een bloedtransfusie noodzakelijk om de vernietigde rode bloedcellen te vervangen, of een nierdialyse als de nierfunctie is aangetast. Andere vormen van malaria worden meestal door de huisarts behandelt.

Bij een vroegtijdige behandeling herstellen de meeste mensen volledig. Wanneer de correcte behandeling niet is uitgevoerd kan malaria ook na de behandeling terugkeren.